Проспект: Мартин Александров

След случайна среща с член на клуба започва да посещава често клубната къща. Сприятелява се бързо с повечето членове, припознава идеите им и решава да влезе в техните редици.

Харесва всякакви мотори.